Το ΙΕΚ της Unicert λειτουργεί με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και εποπτεύεται από Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Το Δίπλωμα από τις σπουδές στο ΙΕΚ Unicert είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατατασσόμενο μάλιστα στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).

Επιπλέον αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ (μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο – Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Για την εγγραφή σου θα χρειαστείς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Απολυτηρίου Λυκείου (απλή φωτοτυπία).
  2. Αστυνομική ταυτότητα (απλή φωτοτυπία).
  3. 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Για ειδικές περιπτώσεις (απαλλαγή από πρακτική κλπ) δύνανται να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τη Γραμματεία της Σχολής.

Το ΙΕΚ Unicert είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και ως εκ τούτου οι άρρενες σπουδαστές του δύνανται να παραλάβουν, κατόπιν αίτησής τους, πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως και το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Αποκλειστικά στο Unicert IEK θα λάβεις:

  • Βεβαίωση Κατάρτισης, με το κύρος του Unicert IEK
  • Κρατικό Δίπλωμα στην ειδικότητα της επιλογής σου, με αναγνώριση από τον ΑΣΕΠ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας από τον φορέα Pearson, με αναγνώριση ΑΣΕΠ
  • Δωρέαν Πιστοποίηση Πληροφορικής από τον φορέα Unicert, με αναγνώριση από τον ΑΣΕΠ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στον Κλάδο σου από αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα – διαβατήριο για την Ευρώπη και όλο τον Κόσμο
  • Δωρεάν Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ειδικότητας σε συναφές αντικείμενο των σπουδών σου, με το κύρος τους ΕΣΥΔ – Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης
  • Εξατομικευνμένος φάκελος σπουδών, με συστατική επιστολή .

+ Δωρέαν δεύτερο κρατικό δίπλωμα σε παρερμφερή ειδικότητα της επιλογής σου!

Στη Unicert και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μπορείς να πετύχεις τους εκπαιδευτικούς σου στόχους, ακόμη κι αν δεν έχεις αποφοιτήσει από το Λύκειο. Επικοινώνησε με τη σχολή για να μάθεις ποια προγράμματα διατίθενται για σένα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 4 εξάμηνα (2 έτη), καθώς και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης που δύναται να λάβει χώρα ταυτόχρονα με το δεύτερο έτος θεωρητικής κατάρτισης. Η ακαδημαϊκή προσέγγιση της Unicert συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή μέσα από την εναλλαγή θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηρίων, πραγματικών projects και προσωμειώσεων λήψης αποφάσεων σε θέματα διοίκησης και οικονομίας. Έμπειροι καθηγητές και καταξιεμώνοι επαγγελματίες από μία ευρεία γκάμα επιχειρησιακών αντικειμένων αποτελούν το σημαντικό σύμμαχο σε αυτό το μοναδικό ταξίδι γνώσης.