Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Να αναλύσει τα βήματα, που πρέπει να κάνει κάποιος για να επιτύχει στα σχέδιά του. Είναι μία πρακτική προσέγγιση στο πώς μπορεί να αρχίσει και να ολοκληρώσει ένα έργο, σε όποια επαγγελματική βαθμίδα ή ετοιμάζεται να μπει στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  • Ο ορισμός της επιτυχίας

  • Πως και από ποιους αξιολογείται η επιτυχία

  • Το επιχειρηματικό κλίμα

  • Ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και των ρόλων

  • Η διαδικασία ενός έργου

  • Τα βασικά βήματα της επιτυχίας

  • Οι κίνδυνοι

  • Η επιλογή του σωστού έργου

  • Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών και των προϊσταμένων