Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Να προσφέρει  τη δυνατότητα της καλύτερης διαχείρισης και ελέγχου του χρόνου μας αλλά και του χρόνου των άλλων. Πώς να θέτουμε προτεραιότητες στην εργασιακή και προσωπική ζωή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Η αντίληψη μας για τον χρόνο

 • Τα χαρακτηριστικά του χρόνου

 • Η διαχείριση του χρόνου μας

 • Τα επείγοντα, τα σημαντικά και τα τρέχοντα

 • Η τελειομανία και ο χρόνος μας

 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κι ο χρόνος

 • Πως θα κάνουμε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο

 • Πως αναλώνουμε τον χρόνο μας

 • Οι αιτίες της απώλειας του χρόνου

 • Οι διακοπές και οι παρεμβάσεις

 • Προσωπικά και επαγγελματικά εμπόδια

 • Οι τρόποι διαχείρισης της αναβλητικότητας

 • Τα είδη των στόχων

 • Η αξία της στοχοθέτησης και οι επιπτώσεις της

 • Οι προθεσμίες και η επιτυχημένη τήρηση των

 • Πως τοποθετούμε στόχους ρεαλιστικούς

 • Το θετικό και το αρνητικό stress (ψυχομετρικό τεστ)

 • Οι αιτίες του, και πως το αναγνωρίζουμε

 • Το stress και οι κρίσεις