Διοίκηση & Oικονομία

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

2019-09-03T15:07:14+03:00

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών Ως Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχεις αποκτήσει κατά [...]

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

2019-09-03T15:00:37+03:00

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) Ως στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είσαι το υπεύθυνο άτομο που εκτελεί έγκαιρα με υπευθυνότητα τις τεχνικές [...]

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης (Marketing)

2019-09-03T14:44:59+03:00

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης (Marketing) O απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) με τις εξειδικευμένες γνώσεις [...]

Στέλεχος Διοίκησης Τομέα Τουρισμού

2019-09-06T11:41:23+03:00

Στέλεχος Διοίκησης Τομέα Τουρισμού Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που [...]

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

2019-09-03T14:31:06+03:00

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της πληροφορικής δημιούργησε νέες συνθήκες σε όλους τους τομείς της [...]