Πόσο διαρκεί η φοίτηση?

2019-06-27T13:12:37+03:00

Η φοίτηση σε κάθε ειδικότητα διαρκεί δύο έτη. Το κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα. Επιπλέον, υπάρχει και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μετά το πέρας των τεσσάρων εξαμήνων ή παράλληλα με την φοίτηση από το τρίτο εξάμηνο και μετά.