Αποκλειστικά στο Unicert IEK θα λάβεις:

  • Βεβαίωση Κατάρτισης, με το κύρος του Unicert IEK
  • Κρατικό Δίπλωμα στην ειδικότητα της επιλογής σου, με αναγνώριση από τον ΑΣΕΠ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας από τον φορέα Pearson, με αναγνώριση ΑΣΕΠ
  • Δωρέαν Πιστοποίηση Πληροφορικής από τον φορέα Unicert, με αναγνώριση από τον ΑΣΕΠ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στον Κλάδο σου από αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα – διαβατήριο για την Ευρώπη και όλο τον Κόσμο
  • Δωρεάν Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ειδικότητας σε συναφές αντικείμενο των σπουδών σου, με το κύρος τους ΕΣΥΔ – Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης
  • Εξατομικευνμένος φάκελος σπουδών, με συστατική επιστολή .

+ Δωρέαν δεύτερο κρατικό δίπλωμα σε παρερμφερή ειδικότητα της επιλογής σου!