Το ΙΕΚ της Unicert λειτουργεί με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και εποπτεύεται από Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.