Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 4 εξάμηνα (2 έτη), καθώς και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης που δύναται να λάβει χώρα ταυτόχρονα με το δεύτερο έτος θεωρητικής κατάρτισης. Η ακαδημαϊκή προσέγγιση της Unicert συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή μέσα από την εναλλαγή θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηρίων, πραγματικών projects και προσωμειώσεων λήψης αποφάσεων σε θέματα διοίκησης και οικονομίας. Έμπειροι καθηγητές και καταξιεμώνοι επαγγελματίες από μία ευρεία γκάμα επιχειρησιακών αντικειμένων αποτελούν το σημαντικό σύμμαχο σε αυτό το μοναδικό ταξίδι γνώσης.