Project Description

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Ως στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είσαι το υπεύθυνο άτομο που εκτελεί έγκαιρα με υπευθυνότητα τις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία η αλυσίδα προμηθευτή – πελάτη.  Θα πρέπει λοιπόν ,να λειτουργείς αποτελεσματικά, με ασφάλεια, καθώς επίσης θα πρέπει να σε χαρακτηρίζει η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και των πόρων. Ως Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) είσαι υπεύθυνος για να διασφαλίσεις ότι τα προϊόντα θα φτάσουν στους προορισμούς τους έγκαιρα και με ασφάλεια. Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εκτείνεται σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης, απογραφής της εσωτερικής διαδικασίας και παροχής ολοκληρωμένων αγαθών από πλευράς προέλευσης μέχρι και την κατανάλωσή τους. Περιλαμβάνει μια σειρά επαγγελματιών από συντονιστές εφοδιαστικής σε οδηγούς φορτηγών και διαχειριστές αποθηκών για την αποστολή των εμπορευμάτων. Τα καθήκοντα εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το επάγγελμα και τα υλικά ή τα προϊόντα που διαχειρίζονται.

Στη Unicert σπάμε τα όρια!

Η ειδικότητα του Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) αποκτά μία μοναδική διάσταση, από την προσέγγιση του Unicert ΙΕΚ και τη σύζευξη μεταξύ γνώσεων και επαγγελματικής ζωής που σου προσφέρει η σχολή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, αφού:

 • Κορυφαίοι καθηγητές, επαγγελματίες – στελέχη σου μεταδίδουν τις πλέον σύγχρονες γνώσεις  στον τομέα  Logistics προκειμένου να ξεκινήσεις μία λαμπρή καριέρα στο χώρο των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ( logistics).
 • Αναπτύσσεις τις προσωπικές σου δεξιότητες, τα γνωστά «soft skills», μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες, projects  και case studies .
 • Μαθαίνεις να εργάζεσαι ομαδικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά, χάρη και στην ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης χρόνου της σχολής.
 • Σπουδάζεις με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά μέσα, με διαδραστική μάθηση και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (brainstorming, καταιγισμό ιδεών κλπ).
 • Εξειδικεύεσαι με σεμινάρια ειδίκευσης, case studies και ομαδικά projects.
 • Βεβαίωση Κατάρτισης, με το κύρος του Unicert IEK
 • Κρατικό Δίπλωμα στην ειδικότητα, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ (μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο – Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
 • Το Δίπλωμα από τις σπουδές στο Unicert ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατατασσόμενο μάλιστα στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας Pearson, με αναγνώριση ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Πληροφορικής Unicert, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» από αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα – διαβατήριο για την Ευρώπη και όλο τον Κόσμο
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ειδικότητας σε συναφές αντικείμενο, με το κύρος του ΕΣΥΔ – Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης
 • Eπαγγελματικά σεμινάρια για περαιτέρω γνώση στο αντικείμενο της επιλογής σου

Unicert Plus! Και με ένα επιπλέον έτος – προαιρετικά και δωρεάν μπορείς να αποκτήσεις και δεύτερο κρατικό δίπλωμα σε παρερμφερή ειδικότητα!

Ως στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είσαι το υπεύθυνο άτομο που εκτελεί έγκαιρα με υπευθυνότητα τις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία η αλυσίδα προμηθευτή – πελάτη.Θα πρέπει λοιπόν,να λειτουργείς αποτελεσματικά, με ασφάλεια, καθώς επίσης θα πρέπει να σε χαρακτηρίζει η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και των πόρων. Ως Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) είσαι υπεύθυνος για να διασφαλίσεις ότι τα προϊόντα θα φτάσουν στους προορισμούς τους έγκαιρα και με ασφάλεια. Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εκτείνεται σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης, απογραφής της εσωτερικής διαδικασίας και παροχής ολοκληρωμένων αγαθών από πλευράς προέλευσης μέχρι και την κατανάλωσή τους. Περιλαμβάνει μια σειρά επαγγελματιών από συντονιστές εφοδιαστικής σε οδηγούς φορτηγών και διαχειριστές αποθηκών για την αποστολή των εμπορευμάτων. Τα καθήκοντα εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το επάγγελμα και τα υλικά ή τα προϊόντα που διαχειρίζονται.

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ «LOGISTICS» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ Ι ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3PL – 4PL
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGISTICS
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
MARKETING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS INTERGRATION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Pellentesque a tellus nec

Ως Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορείς να απασχοληθες σε εταιρείες προμηθειών, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε αλυσίδες καταστημάτων

Trulli
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι οικονομολόγος απόφοιτος ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακά στο ασφαλιστικό marketing.
Διετέλεσε στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων ως διευθυντής Πωλήσεων/Marketing και Διοίκησης Προσωπικού.
Από το 2004 συνεργάζεται με εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού.
Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως εισηγητής επιχειρησιακών σεμιναρίων και καθηγητής σε ΙΕΚ και ιδιωτικά κολλέγια.

Trulli
Ο Χαράλαμπος Φράγκος σπούδασε Πληροφορική στο City University.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Management Business Administration και στο Management Information Systems και έχει τίτλο PhD στην ειδικότητα Cryptography Systems.
Έχει αποκτήσει πολλαπλές πιστοποιήσεις μεταξύ άλλων CCNA – CCNP – MCSA.
Διδάσκει στους τομείς Πληροφορικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Unicert ΙΕΚ και συνεργάζεται με εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ως εισηγητής.
Έχει συνεργαστεί με Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις ως project manager σε έργα πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα!

Επιθυμώ η Unicertiek να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις:

sms tel e-mail

Γραφτείτε στο Newsletter μας

Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Και δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

Όροι χρήσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ