Project Description

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της πληροφορικής δημιούργησε νέες συνθήκες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η λογιστική οργάνωση  των επιχειρήσεων βασίζεται πλέον στην υποστήριξη σύγχρονων λογισμικών. Το επάγγελμα  του Λογιστή Μηχανογράφου γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητο. Ως απόφοιτος της ειδικότητας θα ακολουθήσεις ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο και με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση επάγγελμα.

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» των ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχεις αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή σου, εφαρμόζεις τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων  και ασχολείσαι με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Στη Unicert σπάμε τα όρια!

Η ειδικότητα του Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου αποκτά μία μοναδική διάσταση, από την προσέγγιση του Unicert ΙΕΚ και τη σύζευξη μεταξύ γνώσεων και επαγγελματικής ζωής που σου προσφέρει η σχολή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, αφού:

 • Κορυφαίοι καθηγητές, επαγγελματίες – στελέχη σου μεταδίδουν τις πλέον σύγχρονες γνώσεις διοίκησης, οργάνωσης, και οικονομικών, προκειμένου να ξεκινήσεις μία λαμπρή καριέρα στο κλάδο του μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου.
 • Αναπτύσσεις τις προσωπικές σου δεξιότητες, τα γνωστά «soft skills», μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες ,projects προσομοίωσης λογιστικής  και case studies.
 • Μαθαίνεις να εργάζεσαι ομαδικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά, χάρη και στην ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης χρόνου της σχολής.
 • Σπουδάζεις με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά μέσα, με διαδραστική μάθηση και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (brainstorming, καταιγισμό ιδεών κλπ).
 • Εξειδικεύεσαι με σεμινάρια ειδίκευσης, case studies και ομαδικά projects, σε πραγματικά αντικείμενα εργασίας .
 • Βεβαίωση Κατάρτισης, με το κύρος του Unicert IEK
 • Κρατικό Δίπλωμα στην ειδικότητα, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ (μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο – Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
 • Το Δίπλωμα από τις σπουδές στο Unicert ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατατασσόμενο μάλιστα στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας Pearson, με αναγνώριση ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Πληροφορικής Unicert, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στην ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» από αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα – διαβατήριο για την Ευρώπη και όλο τον Κόσμο
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ειδικότητας σε συναφές αντικείμενο, με το κύρος του ΕΣΥΔ – Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης
 • Eπαγγελματικά σεμινάρια για περαιτέρω γνώση στο αντικείμενο της επιλογής σου

Unicert Plus! Και με ένα επιπλέον έτος – προαιρετικά και δωρεάν μπορείς να αποκτήσεις και δεύτερο κρατικό δίπλωμα σε παρερμφερή ειδικότητα!

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της πληροφορικής δημιούργησε νέες συνθήκες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η λογιστική οργάνωση  των επιχειρήσεων βασίζεται πλέον στην υποστήριξη σύγχρονων λογισμικών. Το επάγγελμα  του Λογιστή Μηχανογράφου γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητο. Ως απόφοιτος της ειδικότητας ακολουθείς ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο και με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση επάγγελμα.

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ II
ΔΙΚΑΙΟ Ι ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
MARKETING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ως απόφοιτος ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσεις κατά την εκπαίδευσή σου,θα εφαρμόζεις τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.Θα απασχολείσαι σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Οποιοδήποτε Διοικητικό Τμήμα επιχείρησης
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια

Trulli
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι οικονομολόγος απόφοιτος ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακά στο ασφαλιστικό marketing.
Διετέλεσε στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων ως διευθυντής Πωλήσεων/Marketing και Διοίκησης Προσωπικού.
Από το 2004 συνεργάζεται με εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού.
Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως εισηγητής επιχειρησιακών σεμιναρίων και καθηγητής σε ΙΕΚ και ιδιωτικά κολλέγια.

Trulli
Ο Χαράλαμπος Φράγκος σπούδασε Πληροφορική στο City University.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Management Business Administration και στο Management Information Systems και έχει τίτλο PhD στην ειδικότητα Cryptography Systems.
Έχει αποκτήσει πολλαπλές πιστοποιήσεις μεταξύ άλλων CCNA – CCNP – MCSA.
Διδάσκει στους τομείς Πληροφορικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Unicert ΙΕΚ και συνεργάζεται με εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ως εισηγητής.
Έχει συνεργαστεί με Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις ως project manager σε έργα πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα!

Επιθυμώ η Unicertiek να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις:

sms tel e-mail

Γραφτείτε στο Newsletter μας

Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Και δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

Όροι χρήσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ