Project Description

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο  δυναμικά επαγγέλματα. Είναι απαραίτητο εφόδιο για αυτούς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον.

Ως «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» είσαι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την υλοποίηση των στρατηγικών της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο. Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και οι όροι διεξαγωγής τους, η οργάνωση και η διοίκηση επιχειρήσεων εισαγωγικού και εξαγωγικού προσανατολισμού είναι το αντικείμενο της εργασίας του.  Θα έχεις τη δυνατότητα να διενεργείς όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων της επιχείρησης.  Θα καταρτίζεις και θα υλοποιείς προγράμματα δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.

Ως Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλεις στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών και υπηρεσιών στις ξένες αγορές καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.Καθήκον σου είναι να είσαι διαρκώς έτοιμος να συλλέξεις πληροφορίες για τις ξένες αγορές, προκειμένου να προετοιμάσεις τις εμπορικές αποφάσεις. Είσαι υπεύθυνος για την αγορά και την πώληση, επεξεργάζεσαι προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργείς πωλήσεις και συμμετέχεις σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών.

Η ειδικότητα του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου είναι  πολύ σημαντική  καθώς καθορίζει τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές μιας χώρας, διαμορφώνοντας τις διεθνείς σχέσεις που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση ενός κράτους στο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.

Στη Unicert σπάμε τα όρια!

Η ειδικότητα του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου αποκτά μία μοναδική διάσταση,  τη σύζευξη μεταξύ γνώσεων και επαγγελματικής ζωής που σου προσφέρει η σχολή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, αφού:

 • Κορυφαίοι καθηγητές, επαγγελματίες – στελέχη σου μεταδίδουν τις πλέον σύγχρονες γνώσεις, προκειμένου να ξεκινήσεις μία λαμπρή καριέρα ως Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου.
 • Αναπτύσσεις τις προσωπικές σου δεξιότητες, τα γνωστά «soft skills», μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες και projects στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου.
 • Μαθαίνεις να εργάζεσαι ομαδικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά, χάρη και στην ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης χρόνου της σχολής.
 • Σπουδάζεις με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά μέσα, με διαδραστική μάθηση και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (brainstorming, καταιγισμό ιδεών κλπ).
 • Εξειδικεύεσαι με σεμινάρια ειδίκευσης, case studies και ομαδικά projects, σε πραγματικά αντικείμενα εργασίας.
 • Βεβαίωση Κατάρτισης, με το κύρος του Unicert IEK
 • Κρατικό Δίπλωμα στην ειδικότητα, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ (μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο – Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
 • Το Δίπλωμα από τις σπουδές στο Unicert ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατατασσόμενο μάλιστα στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας Pearson, με αναγνώριση ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Πληροφορικής Unicert, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στην ειδικότητα «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» από αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα – διαβατήριο για την Ευρώπη και όλο τον Κόσμο
 • Δωρεάν Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ειδικότητας σε συναφές αντικείμενο, με το κύρος του ΕΣΥΔ – Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης
 • Eπαγγελματικά σεμινάρια για περαιτέρω γνώση στο αντικείμενο της επιλογής σου

Unicert Plus! Και με ένα επιπλέον έτος – προαιρετικά και δωρεάν μπορείς να αποκτήσεις και δεύτερο κρατικό δίπλωμα σε παρερμφερή ειδικότητα!

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και την υλοποίηση των στρατηγικών της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο. Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και οι όροι διεξαγωγής τους, η οργάνωση και η διοίκηση επιχειρήσεων εισαγωγικού και εξαγωγικού προσανατολισμού είναι το αντικείμενο της εργασίας του.  Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων της επιχείρησης.  Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Εμπορική Μελέτη και Προσέγγιση των Ξένων Αγορών Εμπορική Μελέτη και Προσέγγιση των Ξένων Αγορών Εμπορική Μελέτη και Προσέγγιση των Ξένων Αγορών Διαπραγμάτευση
Σύστημα Εμπορικής Πληροφόρησης Σύστημα Εμπορικής Πληροφόρησης Διεθνή Οικονομικά Επιλογή Πηγών και Προσδιορισμός των Πιθανών Προμηθευτών
Διεθνή Οικονομικά Διεθνή Οικονομικά Διαπραγμάτευση Επιλογή Παροχέων Υπηρεσιών
Διεθνή Νομικά θέματα Διεθνή Νομικά θέματα Επιλογή Πηγών και Προσδιορισμός των Πιθανών Προμηθευτών Διασφάλιση Διεθνών Συνεργασιών
Διασφάλιση Νέων και Υπαρχόντων Πελατών/Εταίρων Διασφάλιση Νέων και Υπαρχόντων Πελατών/Εταίρων Διασφάλιση Διεθνών Συνεργασιών Ξένη Γλώσσα Α
Ξένη Γλώσσα Α Ξένη Γλώσσα Α Ξένη Γλώσσα Α Ξένη Γλώσσα Β
Ξένη Γλώσσα Β Ξένη Γλώσσα Β Ξένη Γλώσσα Β Διαχείριση-Επικοινωνία σε Διαπολιτισμικό Περιβάλλον
Διαχείριση-Επικοινωνία σε Διαπολιτισμικό Περιβάλλον

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου μπορεί να απασχοληθεί σε εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών που έχουν στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίηση των εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών, εταιρείες εισαγωγών και εξαγωγών,σε εταιρείες Logistics, εταιρείες διανομής. Επίσης μπορεί να εργαστεί στον τομέα των πωλήσεων.

Trulli
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι οικονομολόγος απόφοιτος ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακά στο ασφαλιστικό marketing.
Διετέλεσε στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων ως διευθυντής Πωλήσεων/Marketing και Διοίκησης Προσωπικού.
Από το 2004 συνεργάζεται με εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού.
Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως εισηγητής επιχειρησιακών σεμιναρίων και καθηγητής σε ΙΕΚ και ιδιωτικά κολλέγια.

Trulli
Ο Χαράλαμπος Φράγκος σπούδασε Πληροφορική στο City University.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Management Business Administration και στο Management Information Systems και έχει τίτλο PhD στην ειδικότητα Cryptography Systems.
Έχει αποκτήσει πολλαπλές πιστοποιήσεις μεταξύ άλλων CCNA – CCNP – MCSA.
Διδάσκει στους τομείς Πληροφορικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Unicert ΙΕΚ και συνεργάζεται με εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ως εισηγητής.
Έχει συνεργαστεί με Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις ως project manager σε έργα πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα!

Επιθυμώ η Unicertiek να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις:

sms tel e-mail

Γραφτείτε στο Newsletter μας

Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Και δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

Όροι χρήσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ