Η Unicert Studies διοργανώνει Ημερίδα Ξενόγλωσση Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή

«ΔΕΠΥ: Τι επιπλέον δυσκολίες προκαλεί στην ξενόγλωσση τάξη;Τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τα νέα ερευνητικά δεδομένα;»
Εισηγήτρια: Δρ. Ελένη Λιβανίου, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος.

«Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές διαφορές:
Μια ευχάριστη πρόκληση»
Εισηγήτρια: Αγάπη Δενδάκη, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
Σάββατο 28|09|2019, ώρα 10.00π.μ – 15.00μ.μ.
Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ.
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:
Ακαδημίας 98-100, 10677, Αθήνα, (+30) 2103801129
https://unicertstudies.gr, info@unicertstudies.gr