Στον Όμιλο Unicert πιστεύουμε ότι στην εκπαίδευση και κατάρτιση δεν θα πρέπει να υπάρχουν όρια. Στην καρδιά της δραστηριοποίησής μας βρίσκεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης για όλους.

Για το λόγο αυτό έχουμε τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα για όλους καθώς και ειδικές τιμές για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων (Άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, άτομα με χαμηλό εισόδημα, οικογένειες με χρόνια προβλήματα υγείας κλπ)

Για να αιτηθείς τη θέση σου με ειδική τιμή διδάκτρων συμπλήρωσε τη φόρμα που ακολουθεί:

Μάθε περισσότερα!

Επιθυμώ η Unicertiek να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις:

sms tel e-mail